MENU Meer
tax calculator

Fiscaliteit

De voordelen van lenen voor een tweede verblijf in Spanje


SHARE

Op 27 October 2020 is er een goed artikel verschenen in De Tijd met nuttige informatie voor mensen die een aankoop van een tweede verblijf overwegen. We hebben de belangrijkste punten die van toepassing zijn voor Belgen die in Spanje willen kopen voor u samengevat.

Het artikel is geschreven door Petra De Rouck na een interview met Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir


Met een lening voor een tweede verblijf in Spanje kunt u vermogensbelasting vermijden en uw successieplanning optimaliseren. En uiteraard is er het fiscale voordeel.

‘Geld lenen kost ook geld’, zo luidt de waarschuwing. Maar soms kan het voordeliger zijn te lenen. ‘Bij de aankoop van een tweede verblijf in het buitenland moet de koper altijd de afweging maken of hij voor een lening kiest. Ook al gebeuren die aankopen doorgaans op latere leeftijd en hebben kopers het budget ervoor’, zegt Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir. Daarbij speelt niet alleen het belastingvoordeel voor een lening. ‘Wie in het buitenland koopt, moet ook oog hebben voor de vermogensbelasting en zijn successieplanning’, zegt hij.

Wie bij een Belgische bank aanklopt voor een lening voor een tweede verblijf in het buitenland kan dat buitenlands vastgoed maar in uitzonderlijke gevallen als onderpand geven. De bank zal een hypotheek op vastgoed in België vragen of een beleggingsportefeuille als waarborg nemen. Wordt voor een tweede verblijf dezelfde kredietformule gebruikt als voor de aankoop van een gezinswoning? ‘Voor een tweede verblijf wordt vaak gekozen voor een bulletkrediet. Met die kredietformule wordt tijdens de looptijd alleen intrest betaald. Er wordt geen kapitaal afgelost, waardoor het openstaande kredietbedrag de hele looptijd lang gelijk blijft. Op de vervaldag wordt het kapitaal in een keer terugbetaald’, zegt Vermeulen. Welke voordelen kan een (bullet)krediet opleveren?

1. VERMOGENSBELASTING

In België bestaat geen vermogensbelasting, maar tal van andere landen kennen die wel. Een openstaande lening mag van de waarde van het vastgoed worden afgetrokken, waardoor u met een lening de vermogensbelasting uitspaart. Daartegenover staat de intrestlast. De winst zit in het feit dat de beleggingsportefeuille niet aangesproken wordt en rendement oplevert’, zegt Vermeulen. De invulling van de vermogensbelasting verschilt per land, maar zo goed als overal mag een financiering worden afgetrokken van de belastbare waarde.

De Spaanse impuesto sobre patrimonio wordt berekend op de nettowaarde van het vastgoed - dus na aftrek van openstaande leningen - volgens tarieven die stijgen met de waarde: van 0,2 tot 2,5 procent. Doorgaans is er een vrijstelling van 700.000 euro, maar dat kan in bepaalde regio’s anders zijn.

2. ERFBELASTING EN SUCCESSIEPLANNING

De aankoop van een tweede verblijf in het buitenland wordt het best ook ingepast in een successieplanning. Als een Belgische inwoner overlijdt, moeten Belgische successierechten worden betaald op het wereldwijde vermogen van de overledene en dus ook op een buitenlands tweede verblijf. Van de waarde van het vastgoed wordt de openstaande schuld afgetrokken. Het kan dus interessant zijn een lening aan te gaan om latere Belgische successierechten te vermijden.

‘Of ook buitenlandse successierechten moeten worden betaald, verschilt van land tot land. Spanje en Frankrijk heffen successierechten op vastgoed op hun grondgebied. Ook daar geldt de regel dat de waarde na aftrek van een lening belast wordt’, zegt Vermeulen.

De tarieven en verminderingen verschillen sterk van land tot land. In Spanje zijn er verschillen naargelang de regio.

‘De keuze om te werken met een lening past vaak in een tijdelijke vermogensplanning’, zegt Vermeulen. ‘Veel ouders hebben de bedoeling op termijn aan hun kinderen te schenken'.

3. Intrestaftrek

Een tweede verblijf in het buitenland moet u altijd opnemen in uw jaarlijkse Belgische belastingaangifte, ook als u het altijd zelf gebruikt en nooit verhuurt. De intresten betaald op een lening kunnen dat belastbare inkomen drukken of zelfs volledig neutraliseren. De lening moet niet aan specifieke voorwaarden voldoen. Het volstaat dat de lening uitsluitend is aangegaan voor het verkrijgen of behouden van vastgoed.

"De keuze om te werken met een lening past vaak in een tijdelijke vermogensplanning".

Wim Vermeulen
Advocaat Cazimir

Of en hoeveel belastingvoordeel u uit de kapitaalaflossingen kunt halen, hangt af van het feit of u nog een lening hebt lopen voor het huis of appartement waarin u woont en wanneer die lening is aangegaan. Bovendien moet de lening aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn dat de lening minstens tien jaar loopt en gewaarborgd is met een hypothecaire inschrijving. Het belastingvoordeel is er alleen voor woningen in de Europese Economische Ruimte (de 27 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Het maximale voordeel bedraagt 30 procent van 2.390 euro of 717 euro (exclusief gemeentebelasting).


Bron:

https://www.tijd.be/netto/analyse/vastgoed/de-voordelen-van-lenen-voor-een-tweede-verblijf-in-het-buitenland/10260832?adhOrigin=nbImmo&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term= 

Patrick Lamoral - CEO IMMOFY

Patrick Lamoral - CEO IMMOFY

LEES OOK

linkedin-sales-navigator-mfm9rJwSpKQ-unsplash (1)

Tips & tricks

STAP VOOR STAP EEN IMMOFY PROFIEL AANMAKEN

Om in te kunnen loggen met je persoonlijk profiel op immofy.eu maken we gebruik van een magic link. Dit is een link die je krijgt via een mailtje telkens als je wil inloggen als je ...

Lees meer
twee mensen die een contract tekenen

Fiscaliteit

Waarom een gesplitste aankoop van vastgoed in Spanje in jouw voordeel kan spelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om een onroerend goed aan te kopen : privé, middels vennootschap, in onverdeeldheid, via een gesplitste aankoop…  Een gesplitste aankoop betekent ...

Lees meer