MENU Meer

Tips & tricks

Hernieuwbare energietechnologieën en energie-efficiënte maatregelen in Spanje


SHARE

Het beschermen van het klimaat en het verminderen van onze impact op het milieu zijn belangrijke stappen om de nadelige effecten van klimaatverandering te verminderen. Het is van het grootste belang dat we streven naar duurzame oplossingen.


zonne energie

De overgang naar zonne-energie helpt niet alleen de klimaatverandering tegen te gaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar draagt ook bij aan energieonafhankelijkheid en zekerheid.

Met meer dan 300 zonnedagen per jaar kan je in Spanje genieten van goedkope elektriciteit dankzij het gebruik van zonnepanelen.

Wat is de gemiddelde kostprijs van een zonnepaneleninstallatie?

De gemiddelde kostprijs voor zonnepanelen, geleverd en geplaatst, varieert tussen de €4.500 en €10.000. Hiermee kan je 5 tot 10KWh energie opwekken.

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen in Spanje?

Dit kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals je effectief kw energieverbruik (hoe meer je verbruikt tijdens de zonuren, hoe sneller het zal terugverdiend zijn), de kosten van het zonnepanelensysteem, de hoeveelheid ontvangen zonlicht op de specifieke locatie, de jaarlijkse energiebesparing, de onderhoudskosten en de elektriciteitstarieven. 

Over het algemeen varieert de terugverdientijd van residentiële zonnepanelen systemen in Spanje van 3 tot 7 jaar, gemiddeld rond de 5 jaar. Dat is een stuk korter dan bvb in België of Nederland en heeft voornamelijk te maken met het groter aantal uren zon. Een leuk feitje is dat je panelen in Nederland 0,8Wp opbrengen, in vergelijking met makkelijk 1,5Wp in Spanje...meteen een groot verschil. Na de terugverdientijd begint natuurlijk pas de echte grote winst voor de komende 10 - 20 jaar: namelijk gratis stroom van je panelen. 

Om de terugverdientijd te berekenen, moet je rekening houden met de initiële kosten van het installeren van de zonnepanelen en de hoeveelheid geld die in de loop van de tijd op de elektriciteitsrekening wordt bespaard. Het installeren van zonnepanelen kan je elektriciteitsrekening met minstens 50% verlagen. Laten we aannemen dat de installatiekost van een zonnepaneelsysteem in Spanje € 7.000 bedraagt en dat het een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 1.500 op de elektriciteitsrekening oplevert. In dit geval is de terugverdientijd 4,6 jaar (€ 7.000 gedeeld door € 1.500).

De vooruitgang in de technologie van zonnepanelen en dalende installatiekosten maken het economisch aantrekkelijker, waardoor de terugverdientijd verder wordt verkort.

De thuisbatterij is in opkomst, met lagere feedin tarieven (zie hieronder) wordt het financieel aantrekkelijk en mogelijk om je zelf opgewekte energie te bufferen, en gecombineerd met een dynamisch energie contract en slimme aansturing kan de batterij ook gaan leveren aan het net of inkopen van het net tegen gunstige tarieven.

Om nauwkeurige en actuele informatie te krijgen over de terugverdientijd van zonnepanelen in Spanje, is het raadzaam om lokale zonne-installateurs of branche-experts te raadplegen die specifieke details kunnen verstrekken op basis van uw locatie en omstandigheden.

De terugverdientijd kan bovendien worden verkort met subsidies die beschikbaar zijn in Spanje. 

Welke subsidies zijn er?

Voor elke autonome regio gelden andere subsidieregels waardoor het een moeilijk en ingewikkeld verhaal wordt. Het is belangrijk op te merken dat subsidieprogramma's in de loop van de tijd kunnen veranderen als overheden hun beleid en financiering toewijzing herzien. Daarom wordt aanbevolen om contact op te nemen met lokale autoriteiten, regionale energie-agentschappen of een gerenommeerde zonne-installateur om de meest nauwkeurige en actuele informatie te krijgen met betrekking tot subsidies die beschikbaar zijn voor installaties van zonnepanelen in Spanje.

De Spaanse regering heeft verschillende programma's geïmplementeerd om hernieuwbare energie te promoten, waaronder feed-in-tarieven, belastingkredieten en netto meting. Deze kunnen helpen de terugverdientijd te verkorten en de financiële haalbaarheid van installaties van zonnepanelen te verbeteren.

Netto Meting: Spanje heeft een netto metersysteem, waarmee eigenaren van residentiële zonnepanelen credits kunnen ontvangen voor overtollige elektriciteit die ze opwekken en terugleveren aan het net. Deze tegoeden kunnen worden gebruikt om toekomstig elektriciteitsverbruik te compenseren.

Feed-in tarieven: Feed-in tarieven (FiTs) zijn een soort stimulans waarbij eigenaren van zonnepanelen een vast tarief krijgen voor de elektriciteit die ze opwekken en terugleveren aan het net. De Spaanse regering had FiTs geïmplementeerd om hernieuwbare energie te ondersteunen, maar de specifieke tarieven en voorwaarden kunnen variëren, afhankelijk van de regio en de grootte van de zonne-installatie.

Belastingverminderingen en -aftrek: er kunnen belastingverminderingen of -aftrek beschikbaar zijn voor de installatie van zonnepanelen. Dit kan helpen de totale kost van het systeem te verlagen. De specifieke belastingvoordelen kunnen echter variëren, dus het is raadzaam om een belasting professional of relevante autoriteiten te raadplegen voor nauwkeurige en actuele informatie.

warmtepompen

Warmtepompen daarentegen zijn zeer efficiënte verwarmings- en koelsystemen die warmte uit de omgeving halen en naar binnen brengen. Door gebruik te maken van warmtepompen kan Spanje de afhankelijkheid van traditionele verwarmings en koelingsmethoden die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderen. Deze systemen verminderen niet alleen de CO2-uitstoot, maar bieden ook energiebesparing en meer comfort voor huishoudens en bedrijven.

BETERE ISOLATIE

Bovendien speelt het verbeteren van de isolatie van gebouwen een cruciale rol bij het verbeteren van de energie-efficiëntie. Betere isolatie helpt om warmte vast te houden tijdens de koudere maanden en gebouwen koel te houden in warmere klimaten, waardoor er minder behoefte is aan overmatige verwarming of koeling. Dit leidt tot een lager energieverbruik, een kleinere ecologische voetafdruk en kostenbesparingen voor huiseigenaren en bedrijven.


Deze initiatieven dragen niet alleen bij aan het tegengaan van de klimaatverandering, maar stimuleren ook het scheppen van banen en stimuleren innovatie binnen de hernieuwbare energiesector.

Tot slot:

Het is bemoedigend om getuige te zijn van de inspanningen van Spanje om schone energie oplossingen te omarmen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Door te blijven investeren in hernieuwbare technologieën, energiebewuste praktijken te promoten en ondersteunend beleid te implementeren, kan Spanje de weg vrijmaken voor een duurzame en milieuvriendelijke toekomst.

Sabine Lamoral

Sabine Lamoral

LEES OOK

Nieuwbouw

EEN 'OFF-PLAN' HUIS KOPEN IN SPANJE - ESSENTIËLE INFORMATIE OM TE WETEN

Veel mensen geven de voorkeur aan 'nieuw' boven 'bestaand c.q. tweedehands' en deze trend geldt ook voor woningen. Het is daarom niet zo vreemd dat er altijd een grote vraag is naar ...

Lees meer
lege luchthaven brussel

Tips & tricks

Reisbeperkingen? Een volmacht kan een oplossing zijn...

We weten allemaal dat het nu rare tijden zijn en dat deze komen met beperkingen ten aanzien van koop en verkoop van onroerend goed in Spanje. Het is nu immers niet vanzelfsprekend ...

Lees meer