MENU Meer
belastingen

Fiscaliteit

De antwoorden op je vragen over Spaanse belastingen


SHARE

Wij zetten graag voor u op een rijtje met welke belastingen  u als Belgisch resident in Spanje  rekening moet houden  bij het bezitten van een tweede verblijf in Spanje.

‘Impuesto Sobre Bienes Inmuebles’

De ‘Impuesto sobre Bienes Inmuebles’, ook wel IBI genaamd, is vergelijkbaar met de onroerende voorheffing die in België betaald wordt op onroerend goed in België gelegen.

Deze gemeentebelasting moet jaarlijks betaald worden, en is afhankelijk van gemeente tot gemeente.  Ze wordt berekend op de  kadastrale waarde ('valor catastral') van het onroerend goed.

'RENTA DE NO RESIDENTES'

Niet residenten moeten jaarlijks, op eigen initiatief, een aangifte (modelo 210) indienen en een 'belasting niet-inwoners' betalen (in Spanje 'renta de no residentes' genaamd).  Wordt de woning verhuurd dan moet meermaals per jaar een aangifte worden ingediend.

Deze belasting moet zowel betaald worden door natuurlijke personen als rechtspersonen.

Deze belasting wordt berekend rekening houdende met een fictief huurinkomen  (bij niet verhuur), of het reële huurinkomen (bij verhuur).

  1. Bij niet-verhuur of het gratis ter beschikking stellen (door natuurlijke personen) van het onroerend goed aan familie tot de derde graad moet een belasting van 19% betaald worden op een belastbare basis die overeenstemt met 1,1 of 2% van de kadastrale waarde van het in Spanje gelegen onroerend goed. Het percentage van 2% wordt gehanteerd bij kadastrale waardes die de laatste 10 jaar niet werden herzien.
  2. Bij verhuur door een vennootschap of het persoonlijk gebruik door haar zaakvoerder moet een belasting betaald worden op de (netto)huuropbrengsten.  Betaald de zaakvoerder geen of een te lage huur dan wordt voor het berekenen van de belastingen een marktconforme huur in rekening genomen.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

De "Impuesto sobre el patrimonio" of vermogensbelasting is ook voor niet residenten in Spanje verschuldigd, zij het dan dat deze voor niet residenten in beginsel enkel berekend wordt op hun Spaanse bezittingen en tegoeden.

Voor niet residenten betekent dit dat  zij ondermeer vermogensbelasting betalen op het in Spanje gelegen onroerend goed en de gelden die bijvoorbeeld worden aangehouden op een Spaanse rekening voor het betalen van de nutsvoorzieningen en belastingen.

De verschillende regio's in Spanje kunnen autonoom de tarieven en vrijstellingen bepalen.

De vermogensbelasting is een persoonsgebonden belasting. Dit houdt in dat elke partner/eigenaar afzonderlijk geniet van de vrijstellingen (wat impliceert dat de vermogensbelasting sterk kan verschillen naargelang  individueel of met meerdere personen - al dan niet gezinsleden - een onroerend goed wordt aangekocht.  Zij wordt in beginsel  berekend op het netto-vermogen.

Je kan met al je vragen hierover terecht bij onze expert-partner Baker Tilly! Kijk wat ze voor jou kunnen betekenen op onze website of neem contact met ons op voor meer informatie. 

Natalie Meersman - Baker Tilly

Natalie Meersman - Baker Tilly

LEES OOK

spaargeld

Investeren

Waarom investeren in Spaans vastgoed een interessant idee is

Nederlanders en Belgen die slim willen investeren, kijken vaak naar de Spaanse Costa’s. Het idee van een mooi eigendom aan de kust met zicht op zee in een zonovergoten klimaat is ...

Lees meer
statistieken

Markt

De vastgoedmarkt in Spanje: we kijken terug en vooruit

De woningmarkt in Spanje is sinds Juni 2021 weer volop in beweging na de stilstand vanwege de corona-pandemie en de lock-downs. De verwachting is dat ook in 2022 het sentiment ...

Lees meer