MENU Meer

belastingen

Welke belastingen moet je betalen op je (tweede) woning in Spanje?


SHARE

Als je eigenaar bent van een (tweede) woning in Spanje zal je een aantal belastingen moeten betalen. Je moet hierbij rekening houden dat er een aangifteplicht van belastingen is. De Spaanse fiscus gaat er dus van uit dat je zelf weet waarvoor je belastingen moeten betalen. De belastingdienst vraagt je dus niet om belastingen te betalen. Je moet hier zelf aan denken en het in orde brengen. Deze regeling geldt voor niet-residenten particulieren die eigenaar zijn van één of meerdere huizen in Spanje. Een beknopt overzicht:

Kwartaalaangifte van de huurinkomsten

Voor de aangifte van de huurinkomsten uit je woning in Spanje gelden de volgende regels:

 •   De aangifte gebeurt per kwartaal op eigen initiatief bij de belastingen volgens model 210 (inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje).
 •   De aangifte gebeurt per eigenaar en per woning, en is ook verplicht voor garages en bergingen als die afzonderlijk worden benoemd op de onroerende zaak belasting (IBI).
 •   De aangifte gebeurt in april, juli, oktober en januari, telkens over het voorafgaande kwartaal, als je de woning tijdens dat kwartaal verhuurd hebt. De uiterste aangiftedatum is altijd de 15de van de maand.
 •   Je kan bepaalde aftrekposten in mindering brengen van je aangifte, behalve als je resident bent in een land buiten de Europese Unie.
 • De netto huurinkomsten worden belast aan het tarief van 19% voor niet-residenten (24% voor residenten van een land buiten de Europese Unie).

Jaarlijkse aangifte van het forfaitair huurinkomen

Er geldt een belast forfaitair inkomen voor de periodes waarin je je woning in Spanje niet verhuurd hebt. Dit moet je ook aangeven bij de belastingen volgens model 210:

 •   De waarde van het forfaitair inkomen is het proportionele deel (d.w.z. de niet-verhuurde maanden) van 1,1% per jaar van de kadastrale waarde van de woning (2% als deze waarde de laatste 10 jaar niet werd aangepast).
 •   De aangifte van het forfaitair inkomen moet gebeuren ten laatste op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin je eigenaar was van de woning.
 • Het forfaitair inkomen wordt, net als de huurinkomsten, belast aan het tarief van 19% voor niet-residenten (24% voor residenten van een land buiten de Europese Unie).

BTW PLICHT BIJ UITBESTEDING VAN VERHUUR

De verhuur van een Spaanse woning is niet belast met BTW, tenzij je de verhuur laat verzorgen door een kantoor. In dat geval beschouwt de belastingdienst je als een ondernemer. Je bent dan verplicht om per kwartaal een BTW-aangifte in te dienen en aangifte te doen van de inkomstenbelasting (als er verhuur heeft plaatsgevonden). Je moet BTW berekenen over de ontvangen huurgelden en IRPF (inkomstenbelasting) aftrekken.

AANGIFTE VAN DE VERMOGENSBELASTING

Je bent verplicht om aangifte te doen van de vermogensbelasting als de aankoopwaarde na aftrek van hypothecaire leningen hoger is dan de vrijstelling:

 •   De algemene vrijstelling bedraagt 700.000 euro per belastingplichtige. Als de regionale vrijstelling hoger is, mag je deze toepassen.
 •   De aangifte moet jaarlijks gebeuren op eigen initiatief aan de hand van het model 714 formulier.
 •   De aangifte moet gebeuren vóór 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin je eigenaar was van de woning.
 • De aankoopwaarde van de woning wordt progressief belast (na aftrek van eventuele hypothecaire leningen en de geldende vrijstelling).
ANDERE BELASTINGEN OP JE WONING IN SPANJE

Als niet-resident eigenaar van een Spaanse woning kan je te maken krijgen met:

 •   Onroerende Zaak Belasting (IBI)
 •   Vuilnis Belasting (Basura)
 •   Wegenbelasting (IVTM) als je in het bezit bent van een wagen met een Spaanse nummerplaat

Deze aanslagen worden normaal gezien naar het adres van de woning opgestuurd. Let erop dat je deze belastingen correct betaalt.

Voor meer gedetailleerde info over de mogelijke belastingen op je tweede woning in Spanje, is het goed om je te laten bijstaan door een fiscaal- of vastgoedexpert. Zo ben je zeker dat je alles correct en tijdig betaalt en geen problemen krijgt met de Spaanse belastingdienst.


CONCLUSIE: denk eraan tijdig de betalingen te doen om boetes en achterstallige belastingen te vermijden. Je hiervoor laten bijstaan door een “gestor” of boekhoudkantoor kan een oplossing zijn.

Patrick Lamoral - CEO IMMOFY

Patrick Lamoral - CEO IMMOFY

LEES OOK

Nieuwbouw

Alles dat je moet weten over EEN EENGEZINSWONING BOUWEN

Meer dan een kwart van de Belgen en een vijfde van de Nederlandse kopers van vastgoed in Spanje kiezen ervoor om een nieuwbouw te kopen of te laten bouwen. Het is dan ook heel ...

Lees meer
car in front of the Pinion Ifrah

Reizen

Je wagen invoeren naar Spanje: Tips & voorwaarden

Wanneer je naar Spanje verhuist en er dus resident wordt, ben je verplicht om het voertuig ook effectief in Spanje in te schrijven. Je hebt dan twee opties: of je koopt een auto in ...

Lees meer